Speaker

speaker

Tomoko Tanuma

Akupunkturolog i Moksa Terapeut

Akupunkturni Facelifting - Tokijo, Japan

Tomoko Tanuma je diplomirani psiholog, moksa terapeut, maser terapeut, akupunkturolog, registrovan od strane Ministarstva zdravlja, rada i dobrobiti Japana.


Tomoko je studirala psihologiju, filozofiju i finu umetnost u Švedskoj i Sjedinjenim Državama, stekla zvanje mastera u Tokiju, radeći u oblastima socijalnog rada i psihologije, holistički pristup bio joj je od najveće važnosti. Završila je master akupunkture i masaže na ToyoShinkyu koledžu orijentalne medicine.


Prema istočnjačkoj tradicionalnoj medicini čovek ima oko 20 meridijana koji su povezani sa unutrašnjim organima. Njima protiče energija, a kako, zavisi od mnogobrojnih činilaca.


Ako energija ne ide pravilnim tokom, javljaju se različiti simptomi. Emocionalno stanje povezano je sa unutrašnjim organima, pa tako, na primer, ako se energija jetre usmeri kako treba, mogu da se umanje osećanja besa, razdraženosti, frustracije. Pravilna energija pluća, recimo, umanjuje osećaj tuge.


Tomoko koristi poseban vid dijagnostike na osnovu pulsa koji se meri na radijalnoj arteriji leve i desne ruke, pritiskom na puls sa tri prsta na zglobu šake, dobija se odgovor o stanju svih organa u telu, o karakteru čoveka, njegovom psihičkom i emocionalnom stanju, o roditeljima, pa i precima. Na istom mestu savremena medicina može izmeriti samo brzinu otkucaja srca. Svrha akupunkture je da se bez upotrebe lekova umanje zdravstvene tegobe uspostavljanjem energetske ravnoteže u organima.


Akupunkturni Facelifting - Kozmetička / facijalna akupuntkura


Ponekad tokom lečenja, uz fizičke tretmane primenjuje se i kozmetička akupunktura. Ovo pacijentima pruža mogućnost da promene perspektivu, zauzmu pozitivan stav, životni stil i stvore lepšu sliku o sebi.  Vrlo često nismo u mogućnosti da promenimo okolnosti, ali promene koje vidimo u ogledalu i opuštanje mogu biti okidač za promenu u našem pogledu na svet i načinu života.


Terapija za zdravo telo i bistar um.