govornik

speaker

Tatjana Šešum

Počnimo ljubav ispočetka

Promena paradigme u partnerskim odnosima

Tatjana Šešum, po osnovnom obrazovanju magistar psihologije, psihoterapeut, homeopata, floriterapeut, prevodilac, pisac, radoznalac...Danas sebe smatra holističkim terapeutom koji neprestano istražuje nove načine održavanja i vraćanja holističkog zdravlja u sopstveni život, kao i u živote svojih klijenata. Nema kvalitetnog života bez preuzimanja života u svoje ruke. Kada preuzmemo život u svoje ruke postajemo kreatori sopstvene životne stvarnosti. Život je suviše vredan Dar da bi se pasivno prihvatao i proživljavao, iz dana u dan, iz obaveze u obavezu.


Edukaciju iz racionalno emocionalno bihejvioralne psihoterapije završila na Albert Ellis Institute - New York a četvorogodišnje studije klasične Homeopatije na Londonskom Koledžu za klasičnu homeopatiju.


Posebno polje Tanjinog interesovanja je u okviru Homeopatije za terapiju cvetnim esencijama. Predstavnik je Kalifornijskog Instituta za floriterapiju u Srbiji i edukator za kalifornijske cvetne esencije. Osnivač je Udruženja za promociju floriterapije Balkanske Latice (L - lepota, A - autentičnost, T - tolerancija, I - inspiracija, C - celovitost, E - energija ) u Beogradu, Tanja je i kreator seta Balkanskih cvetnih esencija, prve linije cvetnih esencija sa Balkana namenjenu pre svega unapređenju zdravlja nas koji živimo na ovom podneblju i vibriramo slično lekovitim biljkama koje rastu na našem tlu.


Tatjana Šešum: Mada sam mnogo ranije počela da shvatam da psihoterapija (bilo koja) kojom sam se do tada isključivo bavila ima jedan redukcionistički pogled na čoveka koji joj onemogućava da bude celovit sistem lečenja. Srećom po mene desio se sudbinski susret između mene i homeopatije koja je postala moja nova životna filozofija, pruživši mi odgovore na sva moja dotadašnja pitanja.


Promena paradigme u partnerskim odnosima


Hajde da iskoristimo lekovita svojstva cvetnih esencije kako bi pronašli nama slična bića rasejana po celom svetu a koja će podeliti radost ljubavi i služenja evolucionom cilju naše planete kroz dobrodošlicu, prepoznavanje i poštovanje svih nas i naše individualnosti, kao i iskorenjivanjem, u potpunosti, sve usamljenosti i osećanja izolovanosti.


Želim da budem heroj u sopstvenom životu!